صفحه اصلی مهاجرت اروپا لیست دانشگاههای لهستان

لیست دانشگاههای لهستان

16 دقیقه خواندن
۳
0
1,565

لیست دانشگاههای لهستان را در این مطلب می تواند مشاهده نمایید. دانشگاههای کشور لهستان جز بهترین دانشگاههای اروپای مرکزی هستند. این لیست بر اساس اخرین رنک دانشگاههای لهستان تنظیم شده است و ترتیب قرار گیری دانشگاهها در جدول زیر بر اساس رنک آنها در لیست دانشگاههای لهستان می باشد.در کشور لهستان دانشگاههای مختلفی با طیف وسیعی از رشته ها وجود دارد. از سه دانشگاه برتر لهستان دو عدد آنها در شهر کراکف و یکی از آنها در شهر ورشو واقع شده است. برای دیدن لیست دانشگاههای لهستان با گروه پارس مهاجر همراه باشید.

برای گرفتن پذیریش و تحصیل در کشور لهستان با گروه پارس مهاجر در ارتباط باشید.

لیست دانشگاههای لهستان
لیست دانشگاههای لهستان

 


 

لیست دانشگاههای لهستان

نام دانشگاه به انگلیسی نام دانشگاه به لهستانی شهر
 University of Warsaw Uniwersytet Warszawski
Warsaw
 Jagiellonian University Uniwersytet Jagiellonski
Krakow
 AGH University of Science and Technology Akademia Górniczo-Hutnicza
Krakow
 Adam Mickiewicz University Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznan
 Warsaw University of Technology Politechnika Warszawska
Warsaw
 Nicolaus Copernicus University Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu
Torun
 Kazimierz Wielki University of Bydgoszcz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bydgoszcz
 University of Silesia of Katowice Uniwersytet Slaski w Katowicach
Katowice
 Silesian University of Technology Politechnika Slaska w Gliwicach
Gliwice
 Silesian University of Technology Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki
Krakow
 University of Gdansk Uniwersytet Gdanski
Gdansk
 University of Warmia and Mazury in Olsztyn Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie
Olsztyn
 Marie Curie-Sklodowska University Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie
Lublin
 Warsaw University of Life Sciences Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Warsaw
 University of Lodz Uniwersytet Lódzki
Lodz
 Polytechnic University, Rzeszów Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza
Rzeszow
 The John Paul II Catholic University of Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II
Lublin
 University of Bialystok Uniwersytet w Bialymstoku
Bialystok
 Bialystok Technical University Politechnika Bialostocka
Bialystok
 Lublin University of Technology Politechnika Lubelska
Lublin
 West Pomeranian University of Technology of Szczecin Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Szczecin
University of Humanities and Sciences of Kielce Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce
 University of Wroclaw Uniwersytet Wroclawski
Wroclaw
 The College of Computer Science of Lodz Wyzsza Szkola Informatyki w Lodzi
Lodz
 Cardinal Stefan Wyszynski University of Warsaw Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie
Warsaw
 Poznan School of Banking Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu
Poznan
 Pomeranian University of Slupsk Akademia Pomorska w Slupsku
Slupsk
 Polish-Japanese Institute of Information Technology Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych
Warsaw
 Military University of Technology Wojskowa Akademia Techniczna
Warsaw
 Wroclaw University of Technology Politechnika Wroclawska
Wroclaw
 University of Technology and Life Sciences of Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bydgoszcz
 Cracow University of Economics Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Krakow
 Leon Kozminski Academy Akademia Leona Kozminskiego
Warsaw
 Poznan University of Economics Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznan
 Gdansk University of Technology Politechnika Gdanska
Gdansk
 Technical University of Lodz Politechnika Lódzka
Lodz
 University of Social Sciences and Humanities Szkola Wyzsza Psychologii Spolecznej
Warsaw
 Medical University of Warsaw Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warsaw
 University of Szczecin Uniwersytet Szczecinski
Szczecin
 University of Technology and Humanities of Radom Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu
Radom
 University of Zielona Góra Uniwersytet Zielonogórski
Zielona Góra
 University of Rzeszow Uniwersytet Rzeszowski
Rzeszów
 University of Economics of Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katowice
 Warsaw School of Economics Szkola Glówna Handlowa w Warszawie
Warsaw
 Koszalin University of Technology Politechnika Koszalinska
Koszalin
 Medical University of Silesia, Katowice Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katowice
 Academy of Technology and Humanities Akademia Techniczno-Humanistyczna
Bielsko-Biala
 University of Opole Uniwersytet Opolski
Opole
 Lazarski School of Commerce and Law of Warsaw Uczelnia Lazarskiego
Warsaw
 Poznan University of Life Sciences Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Poznan
 University of Physical Education of Warsaw Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie
Warsaw
 Nowy Sacz School of Business – National-Louis University Wyzsza Szkola Biznesu – National-Louis University
Nowy Sacz
 Medical University of Gdansk Gdanski Uniwersytet Medyczny
Gdansk
 University of Natural Sciences and Humanities of Siedlce Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Siedlce
 Medical University of Lódz Uniwersytet Medyczny w Lodzi
Lodz
 Pomeranian Medical University of Szczecin Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Szczecin
 Academy of Finance and Business Vistula Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Warszawa
 The West Pomeranian Business School of Szczecin Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie
Szczecin
 University of Fine Arts of Poznan Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Poznan
 Poznan University of Medical Sciences Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznan
 Medical University of Lublin Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Lublin
 Czestochowa University of Technology Politechnika Czestochowska
Czestochowa
 Poznan University of Technology Politechnika Poznanska
Poznan
 School of Economics of Katowice Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Katowice
 Medical University of Bialystok Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
Bialystok
 The School of Banking and Management of Cracow Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie
Krakow
 Wroclaw University of Economics Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
Wroclaw
 College of Foreign Languages of Czestochowa Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie
Czestochowa
 School of Computer Science and Economics of Krakow Wyzsza Szkola Ekonimii i Informatyki w Krakowie
Krakow
 Maritime University of Szczecin Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin
 Aleksandra Gieysztora Academy of Humanities Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pultusk
 Academy of Fine Arts of Warsaw Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie
Warsaw
 Academy of Physical Education of Katowice Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Katowice
 Academy of Music of Warsaw Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Warsaw
 Helena Chodkowska University of Technology and Economics Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Warsaw
 Main School of Fire Service Szkola Glowna Sluzby Pozarniczej
Warsaw
 Gdansk Management College of Gdansk Wyzsza Szkola Zarzadzania w Gdansku
Gdansk
 School of Applied Technology and Management Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania
Warsaw
 Maritime University of Gdynia Akademia Morska w Gdyni
Gdynia
 College of Management and Public Administration of Zamosc Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu
Zamosc
 Wroclaw University of Environmental and Life Sciences Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu
Wroclaw
 Maria Grzegorzewska Academy of Special Education Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Warsaw
 Graduate School of International Trade and Finance Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka
Warsaw
 Józef Tyszkiewicz College of Business and Computer Science Bielska Wyzsza Szkola im. J. Tyszkiewicza
Bielsko-Biala
 Opole University of Technology Politechnika Opolska
Opole
 Jan Matejko Academy of Fine Art of Krakow Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
Krakow
 Christian Theological Academy Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie
Warsaw
 University of Finance and Management of Bialystok Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku
Bialystok
 Academy of Physical Education of Poznan Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Poznan
 Wroclaw Medical University Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich
Wroclaw
 Jan Dlugosz University of Czestochowa Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie
Czestochowa
 Academy of Music of Poznan Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Poznan
 Academy of Music of Gdansk Akademia Muzyczna w Gdansku
Gdansk
 Pedagogical University of Warsaw Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Warsaw
 University School of Physical Education of Cracow Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie
Krakow
 Kielce University of Technology Politechnika Swietokrzyska w Kielcach
Kielce
 Lower Silesian College of Entrepreneurship and Technology of Polkowice Dolnoslaska Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Techniki w Polkowicach
Polkowice
 The Polish National Film, Television and Theatre School Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
Lodz
 University of Agriculture of Krakow Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja
Krakow
 Intertational School of Logistic and Transport of Wroclaw  Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu
Wroclaw
 Academy of Computer Science and Management Olsztynska Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania
Olsztyn
 Pedagogical University of Cracow Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Krakow
 Polonia University of Czestochowa Akademia Polonijna w Czestochowie
Czestochowa
 Academy of Music of Kraków Akademia Muzyczna w Krakowie
Krakow
 The Ludwik Solski State Drama School of Cracow Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Krakow
 Lomza State University of Applied Sciences Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy
Lomza
 Academy of Music of Bydgoszcz Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoszcz
 University of Life Sciences of Lublin Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Lublin
 Pawel Wlodkowic University College of Plock Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku
Plock
 School of Economics and Law of Kielce Wyzsza Szkola Ekonomii i Prawa
Kielce
 College of Economics Tourism and Social Sciences Wyzsza Szkola Ekonomii Turystyki i Nauk Spolecznych
Kielce
 The Maria Sklodowskiej-Curie Warsaw Academy Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie
Warsaw
 The State School of Higher Education of Chelm Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie
Chelm
 University School of Physical Education of Wroclaw Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu
Wroclaw
 Academy of Fine Arts and Design of Lodz Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi
Lodz
 European Academy of Arts of Warsaw Europejska Akademia Sztuk
Warsaw
 Social-Economic Higher School of Gdañsk Wyzsza Szkola Spoleczno – Ekonomiczna w Gdansku
Gdansk
 Stanislaw Staszic University of Applied Sciences of Pila Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile
Pila
 The State School of Higher Education of Ciechanów Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Ciechanowie
Ciechanow
 Academy of Humanities and Economics of Lodz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi
Lodz
 Academy of Fine Arts of Gdansk Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku
Gdansk
 European College of Hospitality, Tourism and Management Europejska Szkola Hotelarstwa
Sopot
 Academy of Fine Arts of Katowice Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
Katowice
 Academy of Fine Arts of Wroclaw Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawiu
Wroclaw
 Academy of Music of Lodz Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi
Lodz
 Academy of Music of Wroclaw Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu
Wroclaw
 Academy of Music of Katowice Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Katowice
 The State Higher Vocational School of Walcz  Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu
Walcz
 College of Management and Finance of Wroclaw Wyzsza Szkola Zarzadzania i Finansów we Wroclawiu
Wroclaw
 Graduate School of Business of Pila Wyzsza Szkola Biznesu w Pile
Pila
 School of Law and Diplomacy Szkola Wyzsza Prawa i Dyplomacji
Gdynia
 Nadbuzanska College of Siemiatycze Nadbuzanska Szkola Wyzsza w Siemiatyczach
Siemiatycze

 

امیدواریم بتوانید از لیست دانشگاههای لهستان  استفاده کافی را ببرید. در این مطلب سعی شده است لیست دانشگاههای لهستان به صورت کامل ذکر شود اما ممکن است تعدادی دانشگاه در این لیست وارد نشده باشد.به مرور سعی می شود لیست دانشگاههای لهستان تکمیل شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه گرفتن پذیرش و تحصیل در کشور لهستان از طریق صفحه تماس با ما با گروه پارس مهاجر در ارتباط باشید.

 

 

 • ازدواج در سوئیس

  قوانین ازدواج در سوئیس

  قوانین ازدواج در سوئیس ساختار مختلفی دارد. ثبت ازدواج در سوئیس توسط شهرداری انجام می شود. …
 • گرین کارت دانمارک

  گرین کارت دانمارک

  گرین کارت دانمارک یکی از راههای مهاجرت به کشور دانمارک است, جدول امتیازبندی گرین کارت دانم…
 • سفر به اروپا با ماشین

  سفر به اروپا با ماشین شخصی

  سفر به اروپا با ماشین شخصی راهنمای سفر به قاره کهن اروپا با ماشین شخصی به صورت کلی. در این…
 • مهاجرت ارزان اروپا

  مهاجرت به اروپا با کمترین هزینه

  مهاجرت به اروپا با کمترین هزینه معرفی اقامت اروپا با 16000 یورو مهاجرت سریع به اروپا,اقامت…
 • قیمت حمل نقل در لهستان

  حمل و نقل عمومی در لهستان

  حمل و نقل عمومی در لهستان در شهرهای مختلف لهستان متفاوت است. اما از لحاظ کلی سیستم حمل و ن…
 • اقامت کشور لهستان

  اقامت لهستان

  اقامت لهستان انواع مختلف دارد، در این مطلب انواع اقامت لهستان، شرایط دریافت اقامت لهستان و…
بارگذاری در اروپا

دیدگاه بگذارید

avatar
yasaman
مهمان

سلام ببخشید هزینه تحصیل رشته پزشکی چه قدر میشه؟

alireza pakparvar
مهمان

دانشگاه رایگانه در لهستان؟

wpDiscuz