CLOSE
CLOSE

با توجه به نزدیک شدن به شروع ثبت نام لاتاری ۲۰۱۸ افرادی که مایل هستند می توانند ثبت نام خود را به گروه پارس مهاجر بسپارند.